介绍

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

说明

全文、拼音和译文皆收集自网络,不保证准确性,本人调整了部分标点,整理了展示格式。
阅前提示:“观其大略,不求甚解”

第一章

道可道,非常道;名可名,非常名。
dào kě dào,fēi cháng dào;míng kě míng,fēi cháng míng。
可以语言交流的道,非真正意义上的道;可以明确定义的名,非真正意义上的名。

无名,天地之始,有名,万物之母。
wú míng,tiān dì zhī shǐ,yǒu míng,wàn wù zhī mǔ。
天地在开始时并无名称,名只是为了万物的归属。

故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。
gù cháng wú yù,yǐ guān qí miào,cháng yǒu yù,yǐ guān qí jiào。
因此常用无意识以发现其奥妙,常用有意识以归属其范围。

此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。
cǐ liǎng zhě,tóng chū ér yì míng,tóng wèi zhī xuán,xuán zhī yòu xuán,zhòng miào zhī mén。
这两种思维模式同出自一个地方但概念却不相同,这就是玄之又玄的玄关窍,它是打开一切奥妙的不二法门。

第二章

天下皆知美之为美,斯恶已,皆知善之为善,斯不善已。
tiān xià jiē zhī měi zhī wéi měi,sī è yǐ,jiē zhī shàn zhī wéi shàn,sī bù shàn yǐ。
天下皆知美之所以为美,是因为丑恶的心灵在作崇;皆知善之所以为善,是因为不善的意念在作怪。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。
gù yǒu wú xiāng shēng,nán yì xiāng chéng,cháng duǎn xiāng xíng,gāo xià xiāng qīng,yīn shēng xiāng hè,qián hòu xiāng suí。
因此而产生了有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾、音声相和、前后相随等各种患得患失的主观意识。

是以圣人处无为之事行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。
shì yǐ shèng rén chù wú wéi zhī shì,xíng bù yán zhī jiào,wàn wù zuò yān ér bù cí,shēng ér bù yǒu,wéi ér bù shì,gōng chéng ér fú jū。
但是圣人,处于无区别心之无为境界,教化众生于不言之中,顺应万物的发展规律而不横加干涉。生养万物而不据为己有,竭尽全力而不自恃已能,功成业就而不居功自傲。

夫惟弗居,是以不去。
fū wéi fú jū,shì yǐ bù qù
正因为他不居功自傲,所以他不会失去什么。

第三章

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。
bù shàng xián,shǐ mín bù zhēng;bù guì nán de zhī huò,shǐ mín bù wéi dào;bú jiàn kě yù,shǐ mín xīn bù luàn。
不刻意招贤,使民众不去争名;不稀罕难得之货,使民众不为盗;不见引发欲望的根源,就不会产生动乱的动机。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲。
shì yǐ shèng rén zhī zhì,xū qí xīn,shí qí fù,ruò qí zhì,qiáng qí gǔ,cháng shǐ mín wú zhī wú yù。
所以圣人的治理方法是:普及虚心、养身的道理,宣传弱智、强骨的好处,常使人民深刻感悟无知无欲的益处。

使夫知者不敢为也。
shǐ fū zhī zhě bù gǎn wéi yě。
使那些自作聪明的人无用武之地。

为无为,则无不治。
wéi wú wéi,zé wú bù zhì。
以无为的境界处理政务,国家就没有治理不好的理由。

第四章

道冲,而用之或不盈。
dào chōng,ér yòng zhī huò bù yíng。
道似一个器皿,永远取之不尽。

渊兮,似万物之宗。
yuān xī,sì wàn wù zhī zōng。
它浩瀚无边啊,好像万物的根源。

挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。
cuò qí ruì,jiě qí fēn,hé qí guāng,tóng qí chén。
压制锋芒,解脱纷扰,和顺光辉,混同尘垢。

湛兮,似若存。吾不知谁之子,象帝之先。
zhàn xī,qí ruò cún。wú bù zhī shuí zhī zǐ,xiàng dì zhī xiān。
高深莫测啊,好像无处不在。我虽然不知它的来源,但它却先于上帝。

第五章

天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗。
tiān dì bù rén,yǐ wàn wù wéi chú gǒu,shèng rén bù rén,yǐ bǎi xìng wéi chú gǒu。
天地超越仁的概念,任凭万物像草狗那样自生自灭;圣人超越仁的概念,任凭百姓自作自息。

天地之间,其犹橐籥乎?
tiān dì zhī jiān,qí yóu tuó yuè hū?
天地之间的一切生命,犹如风箱一样。

虚而不屈,动而愈出。
xū ér bù qū,dòng ér yù chū。
虚空但无穷尽,越动付出愈多。

多言数穷,不如守中。
duō yán shù qióng,bù rú shǒu zhōng。
言多必然有失,不如抱心守一。

备注

不定期整理更新中…

第六章

谷神不死,是谓玄牝。
gǔ shén bù sǐ,shì wèi xuán pìn。
生养天地万物的道(谷神)是永恒长存的,这叫做玄妙的母性。
玄牝之门,是谓天地根。
xuán pìn zhī mén,shì wèi tiān dì gēn。
玄妙母体的生育之产门,这就是天地的根本。
绵绵若存,用之不勤。
mián mián ruò cún,yòng zhī bù qín。
连绵不绝啊!它就是这样不断的永存,作用是无穷无尽的。

第七章

天长地久。
tiān cháng dì jiǔ。

天地所以能长且久者,
tiān dì suǒ yǐ néng cháng qiě jiǔ zhě,
天和地存在的时间那样长天地所以能长久存在,
以其不自生,故能长生。
yǐ qí bù zì shēng,gù néng cháng shēng。
是因为它们不为了自己的生存而自然地运行着,所以能够长久生存。
是以圣人后其身而身先,外其身而身存。非以其无私邪!故能成其私。
shì yǐ shèng rén hòu qí shēn ér shēn xiān,wài qí shēn ér shēn cún。fēi yǐ qí wú sī yé!gù néng chéng qí sī。

第八章

上shàng善shàn若ruò水shuǐ。

水shuǐ善shàn利lì万wàn物wù而ér不bù争zhēng,处chǔ众zhòng人rén之zhī所suǒ恶wù,

故gù几jī于yú道dào。

居jū善shàn地dì, 心xīn善shàn渊yuān,与yǔ善shàn仁rén,言yán善shàn信xìn, 正zhēng善shàn治zhì, 事shì善shàn能néng, 动dòng善shàn时shí。

夫fú唯wéi不bù争zhēng,故gù无wú尤yóu。

第九章

持chí而ér盈yíng之zhī, 不bù如rú其qí已yǐ;

揣zhuī而ér锐ruì之zhī, 不bù可kě长cháng保bǎo;

金jīn玉yù满mǎn堂táng, 莫mò之zhī能néng守shǒu;

富fù贵guì而ér骄jiāo, 自zì遗yí其qí咎jiù。

功gōng遂suì身shēn退tuì,天tiān之zhī道dào。

第十章

载zài营yíng魄pò抱bào一yī, 能néng无wú离lí乎hū?

专zhuān气qì致zhì柔róu, 能néng婴yīng儿ér乎hū?

涤dí除chú玄xuán览lǎn, 能néng无wú疵cī乎hū?

爱ài国guó 治zhì民mín, 能néng无wú为wéi乎hū?

天tiān门mén开kāi阖hé, 能néng无wú雌cí乎hū?

明míng白bai四sì达dá, 能néng无wú知zhī乎hū。

生shēng之zhī畜xù之zhī:

生shēng而ér不bù有yǒu, 为wéi而ér不bù恃shì,

长zhǎng而ér不bù宰zǎi, 是shì谓wèi玄xuán德dé。

第十一章

三sān十shí幅fú共gòng一yī毂gǔ,当dāng其qí无wú,有yǒu车chē之zhī用yòng。

埏shān埴zhí以yǐ为wéi器qì, 当dāng其qí无wú, 有yǒu器qì之zhī用yòng。

凿záo户hù牖yǒu以yǐ为wéi室shì, 当dāng其qí无wú, 有yǒu室shì之zhī用yòng。故gù有yǒu之zhī以yǐ为wéi利lì, 无wú之zhī以yǐ为wéi用yòng。

第十二章

五wǔ色sè令lìng人rén目mù盲máng;五wǔ音yīn令lìng人rén耳ěr聋lóng;五wǔ味wèi令lìng人rén口kǒu爽shuǎng; 驰chí骋chěng畋tián猎liè,令lìng人rén心xīn发fā 狂kuáng;

难nán得dé之zhī货huò, 令lìng人rén行xíng妨fáng。

是shì以yǐ圣shèng人rén为wèi腹fù不bù为wèi目mù, 故gù去qù彼bǐ取qǔ此cǐ。

第十三章

宠chǒng辱rǔ若ruò惊jīng,贵guì大dà患huàn若ruò身shēn。

何hé谓wèi宠chǒng辱rǔ若ruò惊jīng?

宠chǒng为wéi下xià, 得dé之zhī若ruò惊jīng, 失shī 之zhī若ruò惊jīng,

是shì谓wèi宠chǒng辱rǔ 若ruò惊jīng。

何hé谓wèi贵guì大dà患huàn若ruò身shēn?

吾wú所suǒ以yǐ有yǒu大dà患huàn者zhě,为wéi吾wú有yǒu身shēn。

及jí吾wú无wú身shēn, 吾wú有yǒu何hé患huàn。

故gù贵guì以yǐ身shēn为wéi天tiān下xià, 若ruò可kě寄jì天tiān下xià。爱ài以yǐ身shēn为wéi天tiān下xià,若ruò可kě托tuō天tiān下xià。

第十四章

视shì之zhī不bù见jiàn, 名míng曰yuē夷yí。

听tīng之zhī不bù闻wén, 名míng曰yuē希xī。

抟tuán之zhī不bù得dé, 名míng曰yuē微wēi。

此cǐ三sān者zhě不bù可kě致zhì诘jié, 故gù混hùn而ér为wéi一yī。

其qí上shàng不bù曒jiǎo,其qí下xià不bù昧mèi。

绳shéng绳shéng不bù可kě名míng,复fù归guī于yú无wú物wù。

是shì谓wèi无wú状zhuàng之zhī状zhuàng, 无wú物wù之zhī 象xiàng, 是shì谓wèi惚hū恍huǎng。

迎yíng之zhī不bù见jiàn其qí首shǒu, 随suí之zhī不bù见jiàn其qí后hòu。

执zhí古gǔ之zhī道dào, 以yǐ御yù今jīn之zhī有yǒu。

能néng知zhī古gǔ始shǐ, 是shì谓wèi道dào纪jì。

第十五章

古gǔ之zhī善shàn为wéi道dào者zhě, 微wēi妙miào玄xuán通tōng,深shēn不bù可kě识shí。

夫fú唯wéi不bù可kě识shí, 故gù强qiáng为wéi之zhī容róng。

豫yù兮xī若ruò冬dōng涉shè川chuān;

犹yóu兮xī若ruò畏wèi四sì邻lín;

俨yǎn兮xī其qí若ruò容róng;

涣huàn兮xī若ruò冰bīng之zhī将jiāng释shì;

敦dūn兮xī其qí若ruò朴pǔ;

旷kuàng兮xī其qí若ruò谷gǔ;

混hùn兮xī其qí若ruò浊zhuó;

澹dàn兮xī其qí若ruò海hǎi;

飂liù兮xī若ruò无wú止zhǐ。

孰shú能néng浊zhuó以yǐ静jìng之zhī徐xú清qīng?

孰shú能néng安ān以yǐ动dòng之zhī徐xú生shēng?

保bǎo此cǐ道dào者zhě不bù欲yù盈yíng。

夫fú唯wéi不bù盈yíng,故gù能néng蔽bì而ér新xīn成chéng。

第十六章

致zhì虚xū极jí, 守shǒu静jìng笃dǔ;

万wàn物wù并bìng作zuò,吾wú以yǐ观guān复fù。

夫fú物wù芸yún芸yún, 各gè复fù归guī其qí根gēn。

归guī根gēn曰yuē静jìng,是shì谓wèi复fù命mìng;

复fù命mìng曰yuē常cháng,知zhī常cháng曰yuē明míng。

不bù知zhī常cháng,妄wàng作zuò凶xiōng。

知zhī常cháng容róng, 容róng乃nǎi公gōng,

公gōng乃nǎi全quán, 全quán乃nǎi天tiān,

天tiān乃nǎi道dào, 道dào乃nǎi久jiǔ,

没mò身shēn不bù殆dài。

第十七章

太tài上shàng,不bù知zhī有yǒu之zhī;

其qí次cì,亲qīn而ér誉yù之zhī;

其qí次cì,畏wèi之zhī;

其qí次cì,侮wǔ之zhī。

信xìn不bù足zú焉yān, 有yǒu不bù信xìn焉yān。

悠yōu兮xī, 其qí贵guì言yán。

功gōng成chéng事shì遂suì,

百bǎi姓xìng皆jiē谓wèi∶ 我wǒ自zì然rán。

第 十 八 章

大dà道dào废fèi, 有yǒu仁rén义yì;

慧huì智zhì出chū, 有yǒu大dà伪wěi;

六liù亲qīn不bù和hé, 有yǒu孝xiào慈cí;

国guó家jiā昏hūn乱luàn,有yǒu忠zhōng臣chén。

第 十 九 章

绝jué圣shèng弃qì智zhì, 民mín利lì百bǎi倍bèi;

绝jué仁rén弃qì义yì, 民mín复fù孝xiào慈cí;

绝jué巧qiǎo弃qì利lì, 盗dào贼zéi无wú有yǒu;

此cǐ三sān者zhě以yǐ为wéi文wén不bù足zú,故gù令lìng有yǒu所suǒ属shǔ。

见xiàn素sù抱bào朴pǔ, 少shǎo私sī寡guǎ欲yù;

绝jué学xué无wúo忧yōu。

第 二 十 章

唯wéi之zhī与yǔ阿ā, 相xiāng去qù几jǐ何hé?

善shàn之zhī与yǔ恶è, 相xiāng去qù若ruò何hé?

人rén之zhī所suǒ畏wèi, 不bù可kě不bù畏wèi。

荒huāng兮xī其qí未wèi央yāng哉zāi!

众zhòng人rén熙xī熙xī,如rú享xiǎng太tài牢láo、如rú春chūn登dēng台tái,

我wǒ独dú泊bó兮xī其qí未wèi兆zhào。

沌dùn沌dùn兮xī如rú婴yīng儿ér之zhī未wèi孩hái,

儽lěi儽lěi兮xī若ruò无wú所suǒ归guī。

众zhòng人rén皆jiē有yǒu余yú, 而ér我wǒ独dú若ruò遗yí。

我wǒ愚yú人rén之zhī心xīn也yě哉zāi!

俗sú人rén昭zhāo昭zhāo, 我wǒ独dú昏hūn昏hūn;

俗sú人rén察chá察chá, 我wǒ独dú闷mèn闷mèn。

众zhòng人rén皆jiē有yǒu以yǐ, 而ér我wǒ独dú顽wán且qiě鄙bǐ。我wǒ独dú异yì于yú人rén, 而ér贵guì食sì母mǔ。

第 二 十 一 章

孔kǒng德dé之zhī容róng,惟wéi道dào是shì从cóng。

道dào之zhī为wéi物wù, 惟wéi恍huǎng惟wéi惚hū。

惚hū兮xī恍huǎng兮xī, 其qí中zhōng有yǒu象xiàng。

恍huǎng兮xī惚hū兮xī, 其qí中zhōng有yǒu物wù。

窈yǎo兮xī冥míng兮xī,其qí中zhōng有yǒu精jīng。

其qí精jīng甚shèn真zhēn, 其qí中zhōng有yǒu信xìn。

自zì古gǔ及jí今jīn, 其qí名míng不bù去qù, 以yǐ阅yuè众zhòng甫fǔ。

吾wú 何hé以yǐ知zhī众zhòng甫fǔ之zhī状zhuàng哉zāi?

以yǐ此cǐ。

第 二 十 二 章

曲qū则zé全quán,枉wǎng则zé直zhí,洼wā则zé盈yíng, 敝bì则zé新xīn,少shǎo则zé得dé,多duō则zé惑huò。是shì以yǐ圣shèng人rén抱bào一yī为wéi天tiān下xià式shì:

不bù自zì见xiàn,故gù明míng;

不bù自zì是shì,故gù彰zhāng;

不bù自zì伐fá,故gù有yǒu功gōng;

不bù自zì矜jīn,故gù长cháng。

夫fú唯wéi不bù争zhēng,故gù天tiān下xià莫mò能néng与yǔ 之zhī争zhēng。

古gǔ之zhī所suǒ谓wèi 曲qū则zé全quán 者zhě,岂qǐ虚xū言yán哉zāi?诚chéng 全quán而ér归guī之zhī。

第 二 十 三 章

希xī言yán自zì然rán。

故gù飘piāo风fēng不bù终zhōng朝zhāo,骤zhòu雨yǔ不bù终zhōng日rì。

孰shú为wéi此cǐ者zhě?天tiān地dì。

天tiān地dì尚shàng不bù能néng久jiǔ, 而ér况kuàng于yú人rén乎hū?

故gù从cóng事shì于yú道dào者zhě, 同tóng于yú道dào;

德dé者zhě同tóng于yú德dé;

失shī者zhě同tóng于yú失shī。

同tóng于yú道dào者zhě,道dào亦yì乐lè得dé 之zhī;

同tóng于yú德dé者zhě, 德dé亦yì乐lè得dé之zhī;

同tóng于yú失shī者zhě, 失shī亦yì乐lè得dé之zhī。

信xìn不bù足zú焉yān, 有yǒu不bù信xìn焉yān。

第 二 十 四 章

企qǐ者zhě不bù立lì;跨kuà者zhě不bù行xíng。

自zì见xiàn者zhě不bù明míng;

自zì是shì者zhě不bù彰zhāng。

自zì伐fá者zhě无wú功gōng;

自zì矜jīn者zhě不bù长cháng。

其qí在zài道dào也yě, 曰yuē∶ 余yú食shí赘zhuì形xíng。

物wù或huò恶wù之zhī, 故gù有yǒu道dào者zhě不bù处chǔ。

第 二 十 五 章

有yǒu物wù混hùn成chéng, 先xiān天tiān地dì生shēng。

寂jì兮xī寥liáo兮xī, 独dú立lì不bù改gǎi, 周zhōu行xíng而ér不bù殆dài,可kě以yǐ为wéi天tiān地dì母mǔ。

吾wú不bù知zhī 其qí名míng, 强qiáng字zì之zhī曰yuē道dào,强qiáng为wéi之zhī名míng曰yuē大dà。

大dà曰yuē逝shì, 逝shì曰yuē远yuǎn,远yuǎn曰yuē反fǎn。

故gù道dào大dà、 天tiān大dà、地dì 大dà、人rén亦yì大dà。域yù中zhōng有yǒu四sì大dà, 而ér人rén居jū其qí一yī焉yān。人rén法fǎ地dì, 地dì法fǎ天tiān, 天tiān法fǎ道dào, 道dào法fǎ自zì然rán。

第 二 十 六 章

重zhòng为wéi轻qīng根gēn, 静jìng为wéi躁zào君jūn。

是shì以yǐ君jūn子zǐ终zhōng日rì行xíng不bù离lí辎zī重zhòng,虽suī有yǒu荣róng观guān,燕yàn处chǔ超chāo然rán。

奈nài何hé万wàn乘shèng之zhī主zhǔ, 而ér以yǐ身shēn轻qīng天tiān下xià?轻qīng则zé失shī根gēn, 躁zào则zé 失shī君jūn。

第 二 十 七 章

善shàn行xíng,无wú辙zhé迹jì;

善shàn言yán, 无wú瑕xiá谪zhé;

善shàn数shǔ, 不bu用yòng筹chóu策cè;

善shàn闭bì, 无wú关guān楗jiàn而ér不bù可kě开kāi;

善shàn结jié, 无wú绳shéng约yuē 而ér不bù可kě解jiě。

是shì以yǐ圣shèng人rén常cháng善shàn救jiù人rén,故gù无wú弃qì人rén;

常cháng善shàn救jiù物wù,故gù无wú弃qì物wù。

是shì谓wèi袭xí明míng。

故gù善shàn人rén者zhě,不bù善shàn人rén之zhī师shī;

不bù善shàn人rén者zhě,善shàn人rén之zhī资zī。

不bù贵guì其qí师shī, 不bù爱ài其qí资zī,

虽suī智zhì大dà迷mí, 是shì谓wèi要yào妙miào。

第 二 十 八 章

知zhī其qí雄xióng,守shǒu其qí雌cí, 为wéi天tiān下xià溪xī。为wéi天tiān下xià溪xī,常cháng德dé不bù离lí,复fù归guī于yú婴yīng儿ér。知zhī其qí白bái, 守shǒu其qí黑hēi, 为wéi天tiān下xià式shì。为wéi天tiān下xià式shì, 常cháng德dé不bù忒tè, 复fù归guī于yú无wú极jí。知zhī其qí荣róng, 守shǒu其qí辱rǔ, 为wéi天tiān下xià 谷gǔ。为wéi天tiān下xià谷gǔ, 常cháng德dé乃nǎi足zú, 复fù归guī于yú朴pǔ。朴pǔ散sàn则zé为wéi器qì, 圣shèng人rén用yòng之zhī则zé为wéi官guān长zhǎng。故gù大dà制zhì不bù 割gē。

第 二 十 九 章

将jiāng欲yù取qǔ天tiān下xià而ér为wéi之zhī,吾wú见jiàn其qí不bù得dé已yǐ。天tiān下xià神shén器qì, 不bù可kě为wéi也yě。为wéi者zhě败bài之zhī, 执zhí者zhě失shī 之zhī。夫fú物wù或huò行xíng或huò随suí;或huò嘘xū或huò吹chuī;或huò强qiáng或huò羸léi; 或huò挫cuò或huò隳huī。

是shì以yǐ圣shèng人rén去qù甚shèn、 去qù奢shē、去qù 泰tài。

第 三 十 章

以yǐ道dào佐zuǒ人rén主zhǔ者zhě, 不bù以yǐ兵bīng强qiáng天tiān下xià。其qí事shì好hào还huán.师shī之zhī所suǒ处chǔ荆jīng棘jí生shēng焉yān,军jūn之zhī后hòu必bì有yǒu凶xiōng年nián。善shàn有yǒu果guǒ而ér已yǐ, 不bù敢gǎn以yǐ取qǔ强qiáng。

果guǒ而ér勿wù矜jīn, 果guǒ而ér勿wù伐fá,

果guǒ而ér勿wù骄jiāo, 果guǒ而ér不bù得dé已yǐ,果guǒ 而ér勿wù强qiáng。

物wù壮zhuàng则zé老lǎo, 是shì谓wèi不bù道dào, 不bù道dào早zǎo已yǐ。

第 三 十 一 章

夫fú佳jiā兵bīng者zhě, 不bù祥xiáng之zhī器qì,

物wù或huò恶wù之zhī, 故gù有yǒu道dào者zhě不bù处chǔ。

君jūn子zǐ居jū则zé贵guì左zuǒ,用yòng兵bīng则zé贵guì右yòu。

兵bīng者zhě不bù祥xiáng之zhī器qì, 非fēi君jūn子zǐ之zhī器qì,

不bù得dé已yǐ而ér用yòng之zhī。

恬tián淡dàn为wéi上shàng, 胜shèng而ér不bù美měi。

而ér美měi之zhī者zhě, 是shì 乐lè杀shā人rén。

夫fú乐lè杀shā人rén者zhě, 则zé不bù可kě得dé志zhì于yú天tiān下xià矣yǐ。

吉jí事shì尚shàng左zuǒ, 凶xiōng事shì尚shàng右yòu。

偏piān将jiāng军jūn居jū左zuǒ,上shàng将jiāng军jūn居jū右yòu,

言yán以yǐ丧sāng礼lǐ处chǔ之zhī。

杀shā人rén之zhī众zhòng,以yǐ悲bēi哀āi莅lì之zhī;

战zhàn胜shèng以yǐ丧sāng礼lǐ处chǔ之zhī。

第 三 十 二 章

道dào常cháng,无wú名míng, 朴pǔ;

虽suī小xiǎo, 天tiān下xià莫mò能néng臣chén也yě。

侯hóu王wáng若ruò能néng守shǒu之zhī,万wàn物wù将jiāng自zì宾bīn;

天tiān地dì相xiāng合hé,以yǐ降jiàng甘gān露lù,民mín莫mò之zhī令lìng而ér自zì均jūn;

始shǐ制zhì有yǒu名míng,名míng亦yì既jì有yǒu, 夫fú亦yì将jiāng知zhī止zhǐ;

知zhī止zhǐ可kě以yǐ不bù殆dài。

譬pì道dào之zhī在zài天tiān下xià,

犹yóu川chuān谷gǔ之zhī于yú江jiāng海hǎi。

第 三 十 三 章

知zhī人rén者zhě智zhì,

自zì知zhī者zhě明míng;

胜shèng人rén者zhě有yǒu力lì,

自zì胜shèng者zhě强qiáng;

知zhī足zú者zhě富fù,

强qiáng行xíng者zhě有yǒu志zhì;

不bù失shī其qí所suǒ者zhě久jiǔ,

死sǐ而ér不bù亡wáng者zhě寿shòu。

第 三 十 四 章

大dà道dào氾fàn兮xī, 其qí可kě左zuǒ右yòu。

万wàn物wù恃shì之zhī以yǐ生shēng而ér不bù辞cí; 功gōng成chéng而ér不bù名míng有yǒu。

衣yì养yǎng万wàn物wù而ér不bù为wéi主zhǔ,常cháng无wú欲yù,可kě名míng于yú小xiǎo;

万wàn物wù归guī焉yān, 而ér不bù为wéi主zhǔ,可kě名míng为wéi大dà。

以yǐ其qí终zhōng不bù自zì为wéi大dà, 故gù能néng成chéng其qí大dà。

第 三 十 五 章

执zhí大dà象xiàng,天tiān下xià往wǎng。

往wǎng而ér不bù害hài, 安ān平píng太tài。

乐yuè与yǔ饵ěr, 过guò客kè止zhǐ。

道dào之zhī出chū口kǒu, 淡dàn乎hū其qí无wú味wèi。

视shì 之zhī不bù足zú见jiàn,

听tīng之zhī不bù足zú闻wén,

用yòng之zhī不bù足zú既jì。

第 三 十 六 章

将jiāng欲yù歙xī之zhī, 必bì固gù张zhāng之zhī;

将jiāng欲yù弱ruò之zhī, 必bì固gù强qiáng之zhī;

将jiāng欲yù废fèi之zhī,必bì固gù兴xīng之zhī;

将jiāng欲yù取qǔ 之zhī, 必bì固gù与yǔ之zhī。

是shì谓wèi微wēi明míng,

柔róu弱ruò胜shèng刚gāng强qiáng。

鱼yú不bù可kě脱tuō于yú渊yuān,国guó之zhī利lì器qì不bù可kě以yǐ示shì人rén。

第 三 十 七 章

道dào常cháng无wú为wéi, 而ér无wú不bù为wéi。

侯hóu王wáng若ruò能néng守shǒu之zhī,万wàn物wù将jiāng自zì化huà。

化huà而ér欲yù作zuò, 吾wú将jiāng镇zhèn之zhī以yǐ无wú 名míng之zhī朴pǔ。

无wú名míng之zhī朴pǔ, 夫fú亦yì将jiāng无wú欲yù。

不bù欲yù以yǐ静jìng, 天tiān下xià将jiāng自zì定dìng。

第 三 十 八 章

上shàng德dé不bù德dé, 是shì以yǐ有yǒu德dé。

下xià德dé不bù失shī德dé,是shì以yǐ无wú德dé。

上shàng德dé无wú为wéi而ér无wú以yǐ为wéi,

下xià德dé为wéi之zhī而ér有yǒu以yǐ为wéi。

上shàng仁rén为wéi之zhī而ér无wú以yǐ为wéi,

上shàng义yì为wéi之zhī而ér有yǒu以yǐ为wéi。

上shàng礼lǐ为wéi之zhī而ér莫mò之zhī应yīng,则zé攘rǎng臂bì而ér扔rēng之zhī。

故gù失shī道dào而ér后hòu德dé,

失shī德dé而ér后hòu仁rén,

失shī仁rén而ér后hòu义yì,

失shī义yì而ér后hòu礼lǐ。

夫fú礼lǐ者zhě,忠zhōng信xìn之zhī薄báo而ér乱luàn之zhī首shǒu。

前qián识shí者zhě,道dào之zhī华huá而ér愚yú之zhī始shǐ。

是shì以yǐ大dà丈zhàng夫fū, 处chǔ其qí厚hòu,不bù居jū其qí薄báo;处chǔ其qí实shí, 不bù居jū其qí华huá。

故gù去qù彼bǐ取qǔ此cǐ。

第 三 十 九 章

昔xī之zhī得dé一yī者zhě,

天tiān得dé一yī以yǐ清qīng,

地dì得dé一yī以yǐ宁níng,

神shén得dé一yī以yǐ灵líng,

谷gǔ得dé一yī以yǐ盈yíng,

万wàn物wù得dé一yī以yǐ生shēng,

侯hóu王wáng得dé一yī以yǐ为wéi天tiān下xià正zhēng。

其qí致zhì之zhī也yě,

天tiān无wú以yǐ清qīng将jiāng恐kǒng裂liè,

地dì无wú以yǐ宁níng将jiāng恐kǒng废fèi,

神shén无wú以yǐ 灵líng将jiāng恐kǒng歇xiē,

谷gǔ无wú以yǐ盈yíng将jiāng恐kǒng竭jié,

万wàn物wù无wú以yǐ生shēng将jiāng恐kǒng灭miè,

侯hóu王wáng无wú以yǐ贞zhēn将jiāng恐kǒng蹶jué。

故gù贵guì以yǐ贱jiàn为wéi本běn, 高gāo以yǐ下xià为wéi基jī。

是shì以yǐ侯hóu王wáng自zì称chēng孤gū、 寡guǎ、不bù谷gǔ,此cǐ非fēi以yǐ贱jiàn为wéi本běn邪yé?

非fēi乎hū? 至zhì誉yù无wú 誉yù。

不bù欲yù琭lù琭lù如rú玉yù, 珞luò珞luò如rú石shí。

第 四 十 章

反fǎn者zhě,道dào之zhī动dòng;

弱ruò者zhě,道dào之zhī用yòng。 天tiān下xià万wàn物wù生shēng于yú有yǒu, 有yǒu生shēng于yú无wú。

第 四 十 一 章

上shàng士shì闻wén道dào, 勤qín而ér行xíng之zhī;

中zhōng士shì闻wén道dào, 若ruò存cún若ruò亡wáng;

下xià士shì闻wén道dào, 大dà笑xiào之zhī--

不bù笑xiào不bù足zú以yǐ为wéi道dào。

故gù建jiàn言yán 有yǒu之zhī:

明míng道dào若ruò昧mèi;

进jìn道dào若ruò退tuì;

夷yí道dào若ruò颣lèi;

上shàng德dé若ruò谷gǔ;

广guǎng德dé若ruò不bù 足zú;

建jiàn德dé若ruò偷tōu;

质zhì真zhēn若ruò渝yú;

大dà白bái若ruò辱rǔ;

大dà方fāng无wú隅yú;

大dà器qì晚wǎn成chéng;

大dà音yīn希xī声shēng;

大dà象xiàng无wú形xíng;

道dào隐yǐn无wú 名míng。

夫fú唯wéi道dào, 善shàn贷dài且qiě成chéng。

第 四 十 二 章

道dào生shēng一yī, 一yī生shēng二èr, 二èr生shēng三sān, 三sān生shēng万wàn物wù。

万wàn物wù负fù阴yīn而ér抱bào阳yáng, 冲chōng气qì以yǐ为wéi和hé。

人rén之zhī所suǒ恶wù, 唯wéi孤gū、 寡guǎ、不bù谷gǔ,

而ér王wáng公gōng以yǐ为wéi称chēng。

故gù物wù或huò损sǔn之zhī而ér益yì, 或huò益yì之zhī而ér损sǔn。

人rén之zhī所suǒ教jiào,我wǒ 亦yì教jiào之zhī。

强qiáng梁liáng者zhě不bù得dé其qí死sǐ。

吾wú将jiāng以yǐ为wéi教jiào父fù。

第 四 十 三 章

天tiān下xià之zhī至zhì柔róu, 驰chí骋chěng天tiān下xià之zhī至zhì坚jiān。

无wú有yǒu入rù无wú间jiān。

吾wú是shì以yǐ知zhī无wú为wéi之zhī有yǒu益yì。

不bù言yán之zhī 教jiào,无wú为wéi之zhī益yì, 天tiān下xià希xī及jí之zhī。

第 四 十 四 章

名míng与yǔ身shēn孰shú亲qīn?

身shēn与yǔ货huò孰shú多duō?

得dé与yǔ亡wáng孰shú病bìng?

是shì故gù甚shèn爱ài必bì大dà费fèi, 多duō藏cáng必bì厚hòu亡wáng。

知zhī足zú不bù辱rǔ, 知zhī止zhǐ不bù殆dài, 可kě以yǐ长cháng久jiǔ。

第 四 十 五 章

大dà成chéng若ruò缺quē, 其qí用yòng不bù弊bì。

大dà盈yíng若ruò冲chōng,其qí用yòng不bù穷qióng。

大dà直zhí若ruò屈qū, 大dà巧qiǎo若ruò拙zhuō,大dà辩biàn若ruò讷nè。

静jìng胜shèng躁zào, 寒hán胜shèng热rè。

清qīng静jìng为wéi天tiān下xià正zhèng。

第 四 十 六 章

天tiān下xià有yǒu道dào, 却què走zǒu马mǎ以yǐ粪fèn。

天tiān下xià无wú道dào, 戎róng马mǎ生shēng于yú郊jiāo。

祸huò莫mò大dà于yú不bù知zhī足zú,

咎jiù莫mò大dà于yú 欲yù得dé。

故gù知zhī足zú之zhī足zú,常cháng足zú矣yǐ。

第 四 十 七 章

不bù出chū户hù, 知zhī天tiān下xià。

不bù窥kuī牖yǒu, 见jiàn天tiān道dào。

其qí出chū弥mí远yuǎn, 其qí知zhī弥mí少shǎo。

是shì以yǐ圣shèng人rén不bù行xíng而ér知zhī,

不bù 见jiàn而ér明míng,不bù为wéi而ér成chéng。

第 四 十 八 章

为wéi学xué日rì益yì, 为wéi道dào日rì损sǔn。

损sǔn之zhī又yòu损sǔn, 以yǐ至zhì于yú无wú。

为wéi无wú为wéi而ér无wú不bù为wéi。

取qǔ天tiān下xià常cháng以yǐ无wú 事shì;

及jí其qí有yǒu事shì, 不bù足zú以yǐ取qǔ天tiān下xià。

第 四 十 九 章

圣shèng人rén无wú常cháng心xīn,以yǐ百bǎi姓xìng心xīn为wéi心xīn。

善shàn者zhě吾wú善shàn之zhī,

不bù善shàn者zhě吾wú亦yì善shàn之zhī,德dé善shàn;

信xìn者zhě吾wú信xìn之zhī,

不bù信xìn者zhě吾wú亦yì信xìn之zhī,德dé信xìn。

圣shèng人rén在zài天tiān下xià,歙xī歙xī焉yān;

为wéi天tiān下xià浑hún其qí心xīn。

百bǎi姓xìng皆jiē注zhù其qí耳ěr目mù, 圣shèng人rén皆jiē孩hái之zhī。

第 五 十 章

出chū生shēng入rù死sǐ。

生shēng之zhī徒tú,十shí有yǒu三sān;

死sǐ之zhī徒tú, 十shí有yǒu三sān。

人rén之zhī生shēng, 动dòng之zhī于yú死sǐ地dì,亦yì十shí有yǒu三sān。

夫fú何hé故gù?以yǐ其qí生shēng生shēng之zhī厚hòu。

盖gài闻wén善shàn摄shè生shēng者zhě,

陆lù行xíng不bù遇yù兕sì虎hǔ,入rù军jūn不bù被bèi甲jiǎ兵bīng。

兕sì无wú所suǒ投tóu其qí角jiǎo, 虎hǔ无wú所suǒ措cuò其qí爪zhǎo,兵bīng无wú所suǒ容róng其qí刃rèn。

夫fú何hé故gù?以yǐ其qí无wú死sǐ地dì。

第 五 十 一 章

道dào生shēng之zhī, 德dé畜xù之zhī, 物wù形xíng之zhī, 势shì成chéng之zhī。

是shì以yǐ万wàn物wù莫mò不bù尊zūn道dào而ér贵guì德dé。

道dào之zhī尊zūn, 德dé之zhī贵guì, 夫fú莫mò之zhī命mìng而ér常cháng自zì然rán。

故gù道dào生shēng之zhī,德dé畜xù之zhī;

长zhǎng之zhī育yù之zhī, 亭tíng之zhī毒dú之zhī, 养yǎng之zhī覆fù之zhī;

生shēng而ér不bù有yǒu, 为wéi而ér不bù恃shì,长zhǎng而ér不bù宰zǎi,是shì谓wèi玄xuán德dé。

第 五 十 二 章

天tiān下xià有yǒu始shǐ,以yǐ为wéi天tiān下xià母mǔ。

既jì得dé其qí母mǔ, 以yǐ知zhī其qí子zǐ;

既jì知zhī其qí子zǐ, 复fù守shǒu其qí母mǔ, 没mò身shēn不bù 殆dài。塞sāi其qí兑duì,闭bì其qí门mén, 终zhōng身shēn不bù勤qín;开kāi其qí兑duì, 济jì其qí事shì, 终zhōng身shēn不bù救jiù。见jiàn小xiǎo曰yuē明míng, 守shǒu柔róu曰yuē强qiáng。用yòng其qí光guāng,复fù归guī其qí明míng, 无wú遗yí身shēn殃yāng,是shì为wéi袭xí常cháng。

第 五 十 三 章

使shǐ我wǒ介jiè然rán有yǒu知zhī, 行xíng于yú大dà道dào, 唯wéi施shī是shì畏wèi:

大dà道dào甚shèn夷yí, 而ér人rén好hào径jìng。

朝zhāo甚shèn除chú, 田tián甚shèn芜wú, 仓cāng甚shèn虚xū。服fú文wén采cǎi, 带dài利lì剑jiàn,厌yàn饮yǐn食shí, 财cái货huò有yǒu余yú,

是shì谓wèi盗dào夸kuā,非fēi道dào也yě哉zāi。

第 五 十 四 章

善shàn建jiàn者zhě不bù拔bá, 善shàn抱bào者zhě不bù脱tuō,子zǐ孙sūn以yǐ祭jì祀sì不bù辍chuò。

修xiū之zhī于yú身shēn, 其qí德dé乃nǎi真zhēn;

修xiū之zhī于yú家jiā, 其qí德dé乃nǎi余yú;

修xiū之zhī于yú乡xiāng, 其qí德dé乃nǎi长cháng;

修xiū之zhī于yú邦bāng, 其qí德dé乃nǎi丰fēng;

修xiū之zhī于yú天tiān下xià, 其qí德dé乃nǎi普pǔ。

故gù以yǐ身shēn观guān身shēn,以yǐ家jiā观guān家jiā,以yǐ乡xiāng观guān乡xiāng,以yǐ邦bāng观guān邦bāng, 以yǐ天tiān下xià观guān天tiān下xià。

吾wú何hé以yǐ知zhī天tiān下xià然rán哉zāi?以yǐ此cǐ。

第 五 十 五 章

含hán德dé之zhī厚hòu, 比bǐ于yú赤chì子zǐ:

毒dú虫chóng不bù螫shì, 猛měng兽shòu不bù据jù,攫jué鸟niǎo不bù抟tuán。

骨gǔ弱ruò筋jīn柔róu而ér握wò固gù,

未wèi知zhī 牝pìn牡mǔ之zhī合hé而ér朘zuī作zuò, 精jīng之zhī至zhì也yě;

终zhōng日rì号háo而ér不bù嗄shà, 和hé之zhī至zhì也yě。

知zhī和hé曰yuē常cháng, 知zhī常cháng曰yuē明míng;

益yì 生shēng曰yuē祥xiáng,心xīn使shǐ气qì曰yuē强qiáng。

物wù壮zhuàng则zé老lǎo, 谓wèi之zhī不bù道dào, 不bù道dào早zǎo已yǐ。

第 五 十 六 章

知zhī者zhě不bù言yán, 言yán者zhě不bù知zhī。

塞sāi其qí兑duì,闭bì其qí门mén;

挫cuò其qí锐ruì, 解jiě其qí纷fēn;

和hé其qí光guāng,同tóng其qí尘chén。

是shì谓wèi玄xuán同tóng。

故gù不bù可kě得dé而ér亲qīn,不bù可kě得dé而ér疏shū,不bù可kě得dé而ér利lì,不bù可kě得dé而ér害hài,不bù可kě得dé而ér贵guì,不bù可kě得dé而ér贱jiàn。

故gù为wéi天tiān下xià贵guì。

第 五 十 七 章

以yǐ正zhèng治zhì国guó, 以yǐ奇qí用yòng兵bīng,以yǐ无wú事shì取qǔ天tiān下xià。

吾wú何hé以yǐ知zhī其qí然rán哉zāi?

以yǐ此cǐ:

天tiān下xià多duō忌jì讳huì, 而ér民mín弥mí贫pín;

民mín多duō利lì器qì, 国guó家jiā滋zī昏hūn;

人rén多duō伎jì巧qiǎo,奇qí物wù泫xuàn起qǐ;

法fǎ令lìng滋zī彰zhāng,盗dào贼zéi多duō有yǒu。

故gù圣shèng人rén云yún:

我wǒ无wú为wéi而ér民mín自zì化huà,

我wǒ好hào静jìng而ér民mín自zì正zhèng,

我wǒ无wú事shì而ér民mín自zì富fù,

我wǒ无wú欲yù而ér民mín自zì朴pǔ。

第 五 十 八 章

其qí政zhèng闷mèn闷mèn, 其qí民mín淳chún淳chún;

其qí政zhèng察chá察chá, 其qí民mín缺quē缺quē。

祸huò兮xī,福fú之zhī所suǒ倚yǐ,福fú兮xī, 祸huò之zhī所suǒ伏fú。

孰shú知zhī其qí极jí, 其qí无wú正zhēng。

正zhèng复fù为wéi奇qí, 善shàn复fù为wéi妖yāo。

人rén之zhī迷mí,其qí日rì固gù久jiǔ。

是shì以yǐ圣shèng人rén方fāng而ér不bù割gē,廉lián而ér不bù刿guì,直zhí而ér不bù肆sì,光guāng而ér不bù耀yào。

第 五 十 九 章

治zhì人rén事shì天tiān,莫mò若ruò啬sè。

夫fú唯wéi啬sè, 是shì谓wèi早zǎo服fú;

早zǎo服fú谓wèi之zhī重zhòng积jī德dé;

重zhòng积jī德dé,则zé无wú不bù克kè;

无wú不bù克kè,则zé莫mò知zhī其qí极jí;

莫mò知zhī其qí极jí, 可kě以yǐ有yǒu国guó;

有yǒu国guó之zhī母mǔ, 可kě以yǐ长cháng久jiǔ。

是shì谓wèi深shēn根gēn固gù柢dǐ, 长cháng生shēng久jiǔ视shì之zhī道dào。

第 六 十 章

治zhì大dà国guó, 若ruò烹pēng小xiǎo鲜xiān。

以yǐ道dào莅lì天tiān下xià, 其qí鬼guǐ不bù神shén, 其qí神shén不bù伤shāng人rén。

非fēi其qí神shén不bù 伤shāng人rén, 圣shèng人rén亦yì不bù伤shāng人rén。

夫fú两liǎng不bù相xiāng伤shāng,故gù德dé交jiāo归guī焉yān。

第 六 十 一 章

大dà国guó者zhě下xià流liú:天tiān下xià之zhī交jiāo,天tiān下xià之zhī牝pìn。牝pìn常cháng以yǐ静jìng胜shèng牡mǔ,以yǐ静jìng为wéi下xià。

故gù大dà国guó以yǐ下xià小xiǎo国guó, 则zé取qǔ小xiǎo国guó;小xiǎo国guó以yǐ下xià大dà国guó,则zé取qǔ大dà国guó。故gù或huò下xià以yǐ取qǔ, 或huò下xià而ér取qǔ。

大dà国guó不bù过guò欲yù兼jiān畜xù人rén, 小xiǎo国guó不bù过guò欲yù入rù事shì人rén。

夫fú两liǎng者zhě各gè得dé所suǒ欲yù, 大dà者zhě宜yí为wéi下xià。

第 六 十 二 章

道dào者zhě万wàn物wù之zhī奥ào,

善shàn人rén之zhī宝bǎo, 不bù善shàn人rén之zhī所suǒ保bǎo。美měi言yán可kě以yǐ市shì尊zūn, 美měi行xíng可kě以yǐ加jiā人rén。

人rén之zhī不bù善shàn,何hé弃qì之zhī有yǒu。

故gù立lì天tiān子zǐ、 置zhì三sān公gōng,虽suī有yǒu拱gǒng璧bì以yǐ先xiān驷sì马mǎ, 不bù如rú坐zuò进jìn此cǐ道dào。

古gǔ之zhī所suǒ以yǐ贵guì此cǐ道dào者zhě何hé?

不bù曰yuē∶求qiú以yǐ得dé, 有yǒu罪zuì以yǐ免miǎn邪yé?

故gù为wéi天tiān下xià贵guì。

第 六 十 三 章

为wéi无wú为wéi, 事shì无wú事shì, 味wèi无wú味wèi。

大dà小xiǎo多duō少shǎo,报bào怨yuàn以yǐ德dé。

图tú难nán于yú其qí易yì, 为wéi大dà于yú其qí细xì;

天tiān下xià难nán事shì,必bì作zuò于yú易yì;

天tiān下xià大dà事shì, 必bì作zuò于yú细xì。

是shì以yǐ圣shèng人rén终zhōng不bù为wéi大dà, 故gù能néng成chéng其qí大dà。

夫fú轻qīng诺nuò必bì寡guǎ信xìn, 多duō易yì必bì多duō难nán。是shì以yǐ圣shèng人rén犹yóu难nán之zhī,故gù终zhōng无wú难nán矣yǐ。

第 六 十 四 章

其qí安ān易yì持chí, 其qí未wèi兆zhào易yì谋móu;

其qí脆cuì易yì泮pàn, 其qí微wēi易yì散sàn;

为wéi之zhī于yú未wèi有yǒu, 治zhì之zhī于yú未wèi乱luàn。

合hé抱bào之zhī木mù生shēng于yú毫háo末mò,

九jiǔ层céng之zhī台tái起qǐ于yú累léi土tǔ,

千qiān里lǐ之zhī行xíng始shǐ于yú足zú下xià。

为wéi者zhě败bài之zhī,执zhí者zhě失shī之zhī。

是shì以yǐ圣shèng人rén无wú为wéi故gù无wú败bài, 无wú执zhí故gù无wú失shī。

民mín之zhī从cóng事shì,常cháng于yú几jī成chéng而ér败bài之zhī。

慎shèn终zhōng如rú始shǐ,则zé无wú败bài事shì。

是shì以yǐ圣shèng人rén,

欲yù不bù欲yù、不bù贵guì难nán得dé之zhī货huò,

学xué不bù学xué、 复fù众zhòng人rén之zhī所suǒ过guò,

以yǐ辅fǔ万wàn物wù之zhī自zì然rán而ér不bù敢gǎn为wéi。

第 六 十 五 章

古gǔ之zhī善shàn为wéi道dào者zhě, 非fēi以yǐ明míng民mín, 将jiāng以yǐ愚yú之zhī。

民mín之zhī难nán治zhì,以yǐ其qí智zhì多duō。

故gù以yǐ智zhì治zhì国guó,国guó之zhī贼zéi;

不bù以yǐ智zhì治zhì国guó,国guó之zhī福fú。

知zhī此cǐ两liǎng者zhě, 亦yì稽jī式shì。

常cháng知zhī稽jī式shì, 是shì谓wèi玄xuán德dé。

玄xuán德dé深shēn矣yǐ, 远yuǎn矣yǐ, 与yǔ物wù反fǎn矣yǐ,然rán后hòu乃nǎi至zhì大dà顺shùn。

第 六 十 六 章

江jiāng海hǎi之zhī所suǒ以yǐ能néng为wéi百bǎi谷gǔ王wáng者zhě,以yǐ其qí善shàn下xià之zhī, 故gù能néng为wéi百bǎi谷gǔ王wáng。

是shì以yǐ圣shèng人rén欲yù上shàng民mín, 必bì以yǐ言yán下xià之zhī。

欲yù先xiān民mín, 必bì以yǐ身shēn后hòu之zhī。

是shì以yǐ圣shèng人rén处chǔ上shàng而ér民mín不bù重zhòng,处chǔ前qián而ér民mín不bù害hài;

是shì以yǐ天tiān下xià乐lè推tuī而ér不bù厌yàn。

以yǐ其qí不bù争zhēng, 故gù天tiān下xià莫mò能néng与yǔ之zhī争zhēng。

第 六 十 七 章

天tiān下xià皆jiē谓wèi 我wǒ道dào 大dà,似sì不bù肖xiāo。

夫fú唯wéi大dà, 故gù似sì不bù肖xiāo。

若ruò肖xiāo, 久jiǔ矣yǐ其qí细xì也yě夫fú!

我wǒ有yǒu三sān宝bǎo, 持chí而ér保bǎo之zhī∶

一yī曰yuē慈cí, 二èr曰yuē俭jiǎn,三sān曰yuē不bù敢gǎn为wéi天tiān下xià先xiān。

慈cí故gù能néng勇yǒng;

俭jiǎn故gù能néng广guǎng;

不bù敢gǎn为wéi天tiān下xià先xiān,故gù能néng成chéng器qì长cháng。

今jīn舍shè慈cí且qiě勇yǒng, 舍shè俭jiǎn且qiě广guǎng,舍shè后hòu且qiě先xiān, 死sǐ矣yǐ!

夫fú慈cí以yǐ战zhàn则zé胜shèng,以yǐ守shǒu则zé固gù。

天tiān将jiāng救jiù之zhī以yǐ慈cí卫wèi之zhī。

第 六 十 八 章

善shàn为wéi士shì者zhě,不bù武wǔ;

善shàn战zhàn者zhě, 不bù怒nù;

善shàn胜shèng敌dí者zhě,不bù与yǔ;

善shàn用yòng人rén者zhě, 为wéi之zhī下xià。

是shì谓wèi不bù争zhēng之zhī德dé,

是shì谓wèi用yòng人rén之zhī力lì,

是shì谓wèi配pèi天tiān之zhī极jí。

第 六 十 九 章

用yòng兵bīng有yǒu言yán:吾wú不bù敢gǎn为wéi主zhǔ, 而ér为wéi客kè;不bù敢gǎn进jìn寸cùn, 而ér退tuì尺chǐ。

是shì谓wèi: 行xíng无wú行xíng,攘rǎng无wú臂bì,扔rēng无wú敌dí,执zhí无wú兵bīng。

祸huò莫mò大dà于yú轻qīng敌dí,轻qīng敌dí几jī丧sāng吾wú宝bǎo。

故gù抗kàng兵bīng相xiāng若ruò,哀āi者zhě胜shèng矣yǐ。

第 七 十 章

吾wú言yán甚shèn易yì知zhī、 甚shèn易yì行xíng,

天tiān下xià莫mò能néng知zhī、 莫mò能néng行xíng。

言yán有yǒu宗zōng, 事shì有yǒu君jūn。

夫fú唯wéi无wú知zhī, 是shì 以yǐ不bù我wǒ知zhī。

知zhī我wǒ者zhě希xī, 则zé我wǒ者zhě贵guì。

是shì以yǐ圣shèng人rén被bèi褐hè而ér怀huái玉yù。

第 七 十 一 章

知zhī不bù知zhī, 上shàng;不bù知zhī知zhī, 病bìng。

圣shèng人rén不bù病bìng, 以yǐ其qí病bìng病bìng;

夫fú唯wéi病bìng病bìng, 是shì以yǐ不bù病bìng。

第 七 十 二 章

民mín不bù畏wèi威wēi, 则zé大dà威wēi至zhì。

无wú狎xiá其qí所suǒ居jū,无wú厌yàn其qí所suǒ生shēng。

夫fú唯wéi不bù厌yàn, 是shì以yǐ不bù厌yàn。

是shì以yǐ圣shèng人rén自zì知zhī不bù自zì见xiàn,

自zì爱ài不bù自zì贵guì。

故gù去qù彼bǐ取qǔ此cǐ。

第 七 十 三 章

勇yǒng于yú敢gǎn, 则zé杀shā;

勇yǒng于yú不bù敢gǎn, 则zé活huó。

此cǐ两liǎng者zhě,或huò利lì或huò害hài。

天tiān之zhī所suǒ恶wù, 孰shú知zhī其qí故gù。

天tiān之zhī道dào:

不bù 争zhēng而ér善shàn胜shèng,

不bù言yán而ér善shàn应yìng,

不bù召zhào而ér自zì来lái,

繟chǎn然rán而ér善shàn谋móu。

天tiān网wǎng恢huī恢huī,疏shū而ér不bù失shī。

第 七 十 四 章

民mín不bù畏wèi死sǐ, 奈nài何hé以yǐ死sǐ惧jù之zhī。

若ruò使shǐ民mín常cháng畏wèi死sǐ,

而ér为wéi奇qí者zhě吾wú得dé执zhí而ér杀shā之zhī,

孰shú敢gǎn?

常cháng有yǒu司sī杀shā者zhě杀shā。

夫fú代dài司sī杀shā者zhě杀shā,是shì谓wèi代dài大dà匠jiàng斫zhuó。

夫fú代dài大dà匠jiàng斫zhuó者zhě, 希xī有yǒu不bù伤shāng其qí手shǒu矣yǐ。

第 七 十 五 章

民mín之zhī饥jī以yǐ其qí上shàng食shí税shuì之zhī多duō,是shì以yǐ饥jī。民mín之zhī难nán治zhì以yǐ其qí上shàng之zhī有yǒu为wéi, 是shì以yǐ难nán治zhì。

民mín之zhī轻qīng 死sǐ以yǐ其qí求qiú生shēng之zhī厚hòu, 是shì以yǐ轻qīng死sǐ。

夫fú唯wéi无wú以yǐ生shēng为wéi者zhě, 是shì贤xián于yú贵guì生shēng。

第 七 十 六 章

人rén之zhī生shēng也yě柔róu弱ruò, 其qí死sǐ也yě坚jiān强qiáng。草cǎo木mù之zhī生shēng也yě柔róu脆cuì, 其qí死sǐ也yě枯kū槁gǎo。

故gù坚jiān强qiáng者zhě死sǐ之zhī 徒tú,柔róu弱ruò者zhě生shēng之zhī徒tú。是shì以yǐ兵bīng强qiáng则zé灭miè, 木mù强qiáng则zé折zhé。强qiáng大dà处chǔ下xià, 柔róu弱ruò处chǔ上shàng。

第 七 十 七 章

天tiān之zhī道dào其qí犹yóu张zhāng弓gōng与yǔ。

高gāo者zhě抑yì之zhī, 下xià者zhě举jǔ之zhī。

有yǒu余yú者zhě损sǔn之zhī, 不bù足zú者zhě补bǔ之zhī。

天tiān之zhī 道dào, 损sǔn有yǒu余yú而ér补bǔ不bù足zú。

人rén之zhī道dào, 则zé不bù然rán, 损sǔn不bù足zú以yǐ奉fèng有yǒu余yú。

孰shú能néng有yǒu余yú以yǐ奉fèng天tiān下xià,唯wéi 有yǒu道dào者zhě。

是shì以yǐ圣shèng人rén为wéi而ér不bù恃shì,功gōng成chéng而ér不bù处chǔ。

其qí不bù欲yù见xiàn贤xián邪yé!

第 七 十 八 章

天tiān下xià莫mò柔róu弱ruò于yú水shuǐ。

而ér攻gōng坚jiān强qiáng者zhě,莫mò之zhī能néng胜shèng。

以yǐ其qí无wú以yǐ易yì之zhī。

弱ruò之zhī胜shèng强qiáng。

柔róu之zhī胜shèng 刚gāng。

天tiān下xià莫mò不bù知zhī莫mò能néng行xíng。

是shì以yǐ圣shèng人rén云yún:受shòu国guó之zhī垢gòu是shì谓wèi社shè稷jì主zhǔ。受shòu国guó不bù祥xiáng是shì为wéi天tiān下xià 王wáng。正zhèng言yán若ruò反fǎn。

第 七 十 九 章

和hé大dà怨yuàn必bì有yǒu余yú怨yuàn, 安ān可kě以yǐ为wéi善shàn。是shì以yǐ圣shèng人rén执zhí左zuǒ契qì, 而ér不bù责zé于yú人rén。有yǒu德dé司sī契qì, 无wú德dé司sī彻chè。天tiān道dào无wú亲qīn常cháng与yǔ善shàn人rén。

第 八 十 章

小xiǎo国guó寡guǎ民mín。

使shǐ有yǒu什shí伯bó之zhī器qì而ér不bù用yòng。

使shǐ民mín重zhòng死sǐ而ér不bù远yuǎn徙xǐ。

虽suī有yǒu舟zhōu舆yú无wú所suǒ乘chéng之zhī。

虽suī 有yǒu甲jiǎ兵bīng无wú所suǒ陈chén之zhī。

使shǐ民mín复fù结jié绳shéng而ér用yòng之zhī。

甘gān其qí食shí、美měi其qí服fú、 安ān其qí居jū、 乐lè其qí俗sú。

邻lín国guó相xiāng 望wàng, 鸡jī犬quǎn之zhī声shēng相xiāng闻wén。

民mín至zhì老lǎo死sǐ不bù相xiāng往wǎng来lái。

第 八 十 一 章

信xìn言yán不bù美měi, 美měi言yán不bù信xìn;

善shàn者zhě不bù辩biàn,辩biàn者zhě不bù善shàn;

知zhī者zhě不bù博bó; 博bó者zhě不bù知zhī;

圣shèng人rén不bù 积jī:

既jì以yǐ为wèi人rén己jǐ愈yù有yǒu;

既jì以yǐ与yǔ人rén己jǐ愈yù多duō。

天tiān之zhī道dào, 利lì而ér不bù害hài。

圣shèng人rén之zhī道dào, 为wéi而ér不bù争zhēng。